Kancelaria Radcy Prawnego Alicja Bobiec świadczy usługi z zakresu pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców z zakresu następujących dziedzin prawa:

Prawo cywilne

Kancelaria zajmuje się przygotowaniem oraz negocjowaniem umów (np. umowy sprzedaży, najmu, o dzieło, zlecenia). Dokonujemy analizy umów i wskazujemy konsekwencje istniejących zapisów, przygotowujemy opinie prawne, a także pomagamy przy realizacji roszczeń cywilnoprawnych.

Prawo górnicze i geologiczne

Usługi kancelarii w zakresie likwidacji szkód górniczych obejmują wszystkie etapy postępowania przeciwko zakładowi górniczemu tj. czynności na etapie przedsądowym, w ramach postępowania przed zakładem górniczym, a także całość postępowania przed sądem. Usługi obejmują również czynności w postępowaniu egzekucyjnym na etapie wykonania wyroku.

Prawo handlowe

Kancelaria oferuje usługi w zakresie obsługi wszelkich typów spółek prawa handlowego, zakładania spółek osobowych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych, przygotowania umów spółek i zmian do nich, organizację walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników oraz rad nadzorczych, a także udział w tych organach. Kancelaria prowadzi kompleksowo postępowanie rejestrowe, a także reprezentuje Klientów przed sądami w sprawach z zakresu prawa spółek.

Prawo administracyjne

Kancelaria oferuje pomoc prawną w postępowaniach przed wszystkimi organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie całego prawa administracyjnego materialnego

Sprawy rozwodowe

Kancelaria zajmuje się sprawami rozwodowymi, alimentami, przysposobieniem, oraz ustaleniem władzy rodzicielskiej

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Oferta obejmuje pomoc prawną w szczególności w tworzeniu niezbędnych aktów prawa wymaganych przez przepisy prawa pracy (regulaminy, układy zbiorowe), pomoc w zakresie zbiorowego prawa pracy (spory zbiorowe, zwolnienia grupowe).