Czy Twój dom, mieszkanie a może działka znajduje się w obrębie działalności kopalni?

Szkody górnicze, odszkodowania Katowice

Czy zauważyłeś pęknięcia ścian lub sufitów? A może drzwi samoczynnie się otwierają, odnosisz wrażenie, że Twoja nieruchomość pochyla się? Być może odczuwasz wstrząsy górnicze

Jeżeli choć na jedno pytanie odpowiedziałeś twierdząco to może być oznaka wystąpienia szkód górniczych.

Właściciele nieruchomości często nie zdaje sobie sprawy, że za wiele ich problemów odpowiada właśnie kopalnia. Także nawet po zakończeniu eksploatacji lub jej zamknięciu.

W procesie likwidacji szkód pochodzenia górniczego obowiązkowe jest przeprowadzenie postępowania ugodowego z kopalnią. Postępowanie to zmierza do skłonienia osoby poszkodowanej a przede wszystkim kopalni do uzgodnienia formy naprawienia szkody i wysokości należnego odszkodowania.

Co ważne to postępowanie ugodowe jest obowiązkowe. Zgodnie z prawem nie jest możliwe skierowanie sprawy do sądu bez wyczerpania z kopalnią drogi ugodowej.

Profesjonalnie napisany wniosek i właściwe opisanie szkód ma znaczenie w całym postępowaniu o likwidacje szkód pochodzenia górniczego.
Właściciele nieruchomości często nie znają się za równo na prawie geologicznym i górniczym jak i na procedurze cywilnej.
W konsekwencji czego akceptują zaproponowane przez przedsiębiorcę górniczego niekorzystne warunki ugody .

Pamiętaj, że nie musisz zgodzić się na zaproponowane warunki, a zakończenie postępowania ugodowego otwiera możliwość sądowego dochodzenia odszkodowania.

Właściciel nieruchomości dochodząc swoich roszczeń przed sądem korzysta z wielu przewidzianych prawem udogodnień.

Informacja!Zgodnie z art. 96 ust. 1 punkt 12 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych strona dochodząca naprawienia szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego jest zwolniona z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych, takich jak np. zaliczka na pracę biegłego czy opłaty od pozwu wynosząca 5% wartości przedmiotu sporu.×Odrzuć alert

OFERUJE KOMPLEKSOWĄ POMOC PRAWNĄ, W TYM:

  • bezpłatną analizę sprawy wykonaną przez doświadczonych prawników;
  • wsparcie odpowiednich specjalistów z właściwymi uprawnieniami zawodowymi;
  • profesjonalną pomoc prawną adwokatów lub radców prawnych na każdym etapie postępowania;
  • prowadzenie negocjacji na etapie postępowania ugodowego z przedsiębiorcą górniczym jak i zastępstwo procesowe w toku postępowania sądowego aż do skutecznej egzekucji