Kancelaria Radcy Prawnego Alicja Bobiec świadczy usługi w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń z zakresu różnych dziedzin prawa.

Forma i organizacja szkoleń jest dostosowywana do aktualnych potrzeb uczestników. Adresatami mogą być zarówno organy administracji publicznej, przedsiębiorcy, jak również oraz osoby indywidualne.

Podstawowy zakres szkoleń obejmuje w szczególności: prawo pracy , prawo cywilne oraz prawo administracyjne.

 

Radca prawny Alicja Bobiec jest autorem poniższych publikacji z zakresu prawa administracyjnego:

  1. Opłaty za usługi świadczone przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, w: Samorząd terytorialny w Polsce a sądowa kontrola administracji, Warszawa 2012 , praca zbiorowa pod redakcją B. Dolnickiego, J. Tarno s. 19-29.
  2. Interwencja kryzysowa w ujęciu interdyscyplinarnym (legislacja, teoria, praktyka), w: Teoretyczne i metodyczne aspekty pracy socjalnej w środowisku , Mysłowice 2012 , praca zbiorowa pod redakcją M. Czapki i M. Wójcika s. 121-131.
  3. Mediacje sądowe w: Teoretyczne i metodyczne aspekty pracy socjalnej w środowisku, Mysłowice 2012, praca zbiorowa pod redakcją M. Czapki i M. Wójcika s.213-224
  4. Ochrona prywatności osób pełniących funkcje publiczne w: Jawność w samorządzie terytorialnym Warszawa 2015 , praca zbiorowa pod redakcją B. Dolnickiego, s. 55-69